Min tilnærming

KUNST UTTRYKK

"Mine bilder er basert på mine egne erfaringer, observasjoner og følelser.

Jeg vil utfordre betrakteren til å åpne sansene for at det er mer i tilværelsen enn bare det du kan se, ta og kjenne på. Det er de små forskjellene som gir størst forandring.

Alt henger sammen og påvirker hverandre. All erfaring, bevisst og ubevisst, sitter i oss og former oss, noen av mine erfaringer kommer ut i mine arbeider. Mine bilder er derfor en refleksjon av mitt liv og en erkjennelse av hvem jeg er."

Vennlig hilsen,

Beate Kongsgaard Flaaten